Celem uniknięcia jakichkolwiek niejasności uprzejmie informuję, iż co do zasady, koszt udzielonej przeze mnie jednorazowej (do 1 godziny) porady prawnej to od 150 zł do 200 zł brutto. Oczywiście, w przypadku przyjęcia sprawy, kwota ta jest zaliczana na poczet ustalonego (każdorazowo indywidualnie) wynagrodzenia.

 

Powyższa „zasada” nie ma charakteru absolutnego. Głęboko wierzę, iż podstawową rolą adwokata jest udzielenie pomocy prawnej. Często dostosowuję więc swoje wynagrodzenie do realnych możliwości Klienta – każdego człowieka i jego własny problem traktując zupełnie indywidualnie.